Obavještenje

11.09.2017.

Poštovani,

Kao i većina domova zdravlja u okruženju i Dom zdravlja Srbac radi u otežanim okolnostima, ali ipak obavlja sve djelatnosti koje su ugovorene sa Fondom zdravstvenog osiguranja RS.

Odlaskom dr Saše Jovičića iz ove ustanove, koji je radio kao pedijatar i porodični ljekar, ukazala se prilika za angažovanjem novog pedijatra što je učinjeno dovođenjem dr Branislava  Lolića poznatog banjalučkog pedijatra te će na taj način naša najmlađa populacija biti adekvatno zbrinuta, a proces vakcinacije teći kako je predviđeno.

U sklopu dodatnih aktivnosti napominjemo da se u Domu zdravlja Srbac obavljaju pregledi interniste, kardiologa, dječijeg kardiologa, ORL-a, dermatologa, ortopeda, hirurga, specijaliste nuklearne medicine (bolesti štitne zlijezde), ultrazvuk srca, ultrazvuk abdomena, UZV urotrakta, kolor-dopler krvnih sudova vrata, nogu i ruku, holter EKG-a i pritiska, neurološki pregled, te prateća obimna laboratorijska dijagnostika. 

Svi timovi porodične medicine rade u svojim ambulantama u centralnoj zgradi u Srpcu ili terenskim ambulantama u punom kapacitetu, poštujući sva pravila porodične medicine, a naše drage sugrađane molimo za korektan odnos i dalju saradnju sa zdravstvenim radnicima Doma zdravlja Srbac.


Redovni sistematski pregledi učenika 9. razreda osnovne škole

19.05.2017.

Poštovani,

Ovim putem obavještavamo Vas da ćemo u periodu 24.05. - 01.06.2017. godine vršiti redovne sistematske preglede i zakonom propisanu vakcinaciju učenika 9. razreda osnovne škole.

Sistematski pregledi će se obavljati u timovima porodične medicine, a vakcinacija isti da po pregledu u pedijatrijskoj službi JZU Doma zdravlja Srbac.

Djeca trebaju ponijeti ovjerene zdravstvene knjižice.

Timovi porodične medicine će kontaktirati porodice učenika i dati detaljnija pojašnjenja u vezi sistematskih pregleda. U slučaju bilo kakve izmjene navedenog rasporeda, timovi porodične medicine će obavjestiti roditelje učenika.

Raspored sistematskih pregleda učenika po timovima porodične medicine:

 Tim 1 Tim 2 Tim 3 Tim 4 Tim 5 Tim 6 Tim 7 

Tim 8 Tim 9 Tim 10 Tim 11 Tim 12 Tim 13 


Sistematski pregledi djece za upis u prvi razred osnovne škole

13.03.2017.


Poštovani,

Ovim putem želimo da vas obavijestimo da će JZU Dom zdravlja Srbac u periodu 22.03.2016. - 14.04.2016. godine organizovati sistematske preglede radi procjene psihofizičkog zdravlja djece zbog upisa u prvi razred osnovne škole. O redoslijedu aktivnosti u okviru sistematskog pregleda roditelji će biti obaviješteni iz KSZ pedijatrija.

Raspored djece za pregled će biti istaknut u centralnim školama Srbac, Sitneši, Razboj kao i na zvaničnom web sajtu ustanove www.dzsrbac.com. O redosljedu aktivnosti koji su predviđeni u okviru sistematskog pregleda roditelji se mogu upoznati u KSZ pedijatrija na tel. 745-722.

Spisak djece za sistematske preglede raspoređena po datumu pregleda:

 21.03.2017. 23.03.2017. 28.03.2017. 30.03.2017. 

 04.04.2017. 06.04.2017. 11.04.2017. 13.04.2017. 

Obavljeni besplatni pregledi krvnih sudova glave i vrata u Domu zdravlja

28.12.2016.

Dom zdravlja Srbac organizovao je u utorak besplatne preventivne preglede krvnih sudova glave i vrata dopler ultrazvukom. Ovaj visokosofisticirani pregled je obavio medicinski tim iz Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka, na čelu sa neurologom prof.dr Vladom Đajićem.

Pregledi su obavljeni u prostorijama Centra za mentalno zdravlje u Domu zdravlja, gdje je po odabiru timova porodične medicine, pregledana ciljana populacija od oko 100 pacijenata.

Cilj je bio rano otkrivanje zapušenosti ili tromboziranja krvnih sudova glave i vrata koji su osnovni uzrok nastanka moždanog udara, kao jednog od najčešćih uzroka smrtnosti ili invaliditeta u savremenom svijetu.

Kod značajnog broja pregledanih pacijenata utvrđene su početne aterosklerotske promjene krvnih sudova, čijim će se liječenjem spriječiti dalje napredovanje bolesti, odnosno preventirati nastanak moždanog udara kao krajnje faze ove bolesti.

Tokom decembra ove godine, dva ljekara iz Doma zdravlja Srbac : dr Dragan Lepir i dr Saša Jovičić, završili su edukaciju iz dopler ultrazvuka krvnih sudova glave i vrata u saradnji sa neurolozima Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, što će omogućiti u narednom periodu dostupnost ove vrste dijagnostike stanovnicima naše opštine bez odlaska u druge regionalne centre.


Ne propustite vakcinaciju protiv gripa

24.10.2016.

Saopštenje za javnost

Dom zdravlja Srbac obavještava javnost da naša ustanova počinje sezonsku vakcinaciju protiv gripa 27.10.2016. godine u higijensko-epidemiološkoj djelatnosti doma zdravlja Srbac svaki radni dan od 10:00-14:30 časova. Pacijenti koji imaju pravo na besplatnu vakcinu biće obavješteni iz svog tima porodične medicine o datumu i vremenu pregleda, koji je obavezan prije vakcinacije. Vakcinacija se provodi radi zaštite rizičnih kategorija stanovništva od mogućih komplikacija. Vakcina je nabavljena iz Instituta za javno zdravstvo RS i zadovoljava sve uslove kvaliteta predviđene zakonom. Dom zdravlja raspolaže dovoljnom količinom vakcina za pacijente sa medicinskim indikacijama (na hemodijalizi, koji boluju od šećerne bolesti-insulin ovisni, koji su liječeni kardiohirurškim metodama, HIV pozitivne osobe i oboljevi od AIDS-a, djeca liječena od reumatske groznice sa promjenama na srcu, djeca oboljela od cistične fibroze, osobe koje boluju od mišićne distrofije i multiple skleroze, osobe koje se završile sa prijemom hemoterapije i trenutno nemaju kliničkih znakova bolesti).

Za sve ostale zainteresovane građane cijena vakcine je 20 KM i mogu je primiti svaki radni dan od 10:00-14:30 časova u higijensko-epidemiološkoj djelatnosti (Ulaz 1) Doma zdravlja Srbac. Ljekarski pregled prije vakcinacije, u timu porodične medicine, je neophodan.

Više informacije možete dobiti u higijensko-epidemiološkoj djelatnosti lično ili na broj telefona 051/745-100 lokal 114.

Obavještenje - totalne proteze

28.08.2016.

Obavještavamo sve zainteresovane da je naša ustanova od 29.08.2016. godine ponovo izrađuje besplatne totalne proteze za osigurana lica starija od 65 godina. Na raspolaganju smo vam svaki da od 07-15 časova te na kontakt telefon broj 051/745-751.